SAM (Sociaal-Artistiek Museum voor Amsterdam Noord)

Met gentrificatie – en de rol van kunst in dit proces – als uitgangspunt onderzoeken Arthur Kneepkens (Theaterstraat) en Merel Noorlander de haalbaarheid én wenselijkheid van de oprichting van een nieuw museum: SAM, Sociaal-Artistiek Museum, verknoopt met het sociale weefsel van Amsterdam-Noord. In dit onderzoek betrekken zij Amsterdamse bewoners, kunstenaars, ambtenaren, kunstinstellingen en politici bij het provocatieve en speculatieve voorstel een nieuwe kunstinstelling op te richten. De verschillende wensen, verlangens, verwachtingen en al dan niet haalbare idealen komen samen in een mix van (educatie)programma’s, multimedia-installaties en performances.

Uitgenodigd door Frascati ontwikkelden kunstenaars en programmamakers Arthur Kneepkens en Merel Noorlander in het kader van De (on)vertelde Stad (Frascati) de eerste aanzet tot SAM. Dit traject wordt verder uitgezet in een meerjarentraject bij de Theaterstraat x Studio Merel Noorlander.

Zijn de kunstenaars en kunstinstellingen in Amsterdam-Noord tegen wil en dank de oorzaak van de gentrificatie van het stadsdeel? Zijn zij verantwoordelijk voor de torenhoge huizenprijzen, de witte golf van veryupping en vertrutting, waardoor veel bewoners emotioneel en financieel vervreemden van hun eigen wijk?

En zoja: kan het ook anders?

Studio Merel Noorlander en Arthur Kneepkens (Theaterstraat) belichten gentrificatie en de rol van kunst en kunstinstellingen in dit proces. Ze doen dit door een onderzoek naar de haalbaarheid én wenselijkheid van een nieuw museum. Voorlopig noemen ze het SAM. SAM is een Sociaal-Artistiek Museum dat zich verknoopt met het sociale weefsel van Amsterdam-Noord. Het is van en voor iedereen van binnen en buiten de stad. Het wordt bezield door bewoners uit de buurt samen met de lokale, nationale en internationale top van de social art, of zoals wij het noemen: kunst waar je wat aan hebt.

Noorander en Kneepkens spreken Amsterdamse bewoners, kunstenaars, ambtenaren en politici over dit provocatieve en speculatieve voorstel voor een nieuwe kunstinstelling. De verschillende wensen, verlangens, verwachtingen en al dan niet haalbare idealen brengen ze in beeld in een serie van performances, workshops, installaties en interventies.

Het project werd ontwikkeld in opdracht van Frascati voor het Stadslab #2: De Onvertelde Stad. De eerste performances vonden daar plaats op 7 en 9 november 2018, met tekst & video door Arthur Kneepkens en Merel Noorlander, stop-motion Merel Noorlander, stem Ella Jonker, interviews camera en montage door Sophie Louise Feith, en met artistieke assistentie van Ella Jonker (stage). Op video werden geinterviewd: Bart Stuart, Gieneke Pieterse en Samar Shaalan.

Publiciteitsbeeld Frascati | De Onvertelde Stad, met de klok mee: Tjeerd Posthuma, Iskra Vuksic, Merel Noorlander, Arthur Kneepkens, Lina Issa.