De Nieuwe Banne

De Nieuwe Banne is een ontmoeting tussen kunst, lokale democratie, stedenbouw, architectuur, social design, wensen en belangen. Hierbij werken we met de volgende doelgroepen; kinderen, eerste bewoners (‘Pioniers’), wijkwerkers, en ouders & opvoeders. Elk deelproject wordt afgesloten met een speciale editie van de theatrale talkshow De Wereld Draait Noord. Momenteel bereiden we het 5e deelproject voor i.s.m de HKU, waarvan we in het najaar van 2019 de resultaten zullen delen.

De Nieuwe Banne is een initiatief van theatermaker Arthur Kneepkens van de Theaterstraat en beeldend kunstenaar, programmamaker Merel Noorlander. We werken samen met verschillende partners, makers, designers als Moha Project, Nina van Oordt en instituten in Noord, als de Gemeente Amsterdam, Stichting Wijsneus, Historisch Centrum Amsterdam-Noord en het Over het IJ Festival/Stichting IJ Producties. En ook buiten Amsterdam als de HKU, afdeling Games&Interaction.

De aanleiding voor het project was een ontmoeting met een ambtenaar en zijn prille plannen voor herinrichting van de openbare ruimte van de Banne-Noord. Wij geloven dat daarvoor al heel veel (creatieve) expertise in de wijk aanwezig is. In de vorm van een educatief cultuur- en erfgoedprogramma doen we hier onderzoek naar, en koppelen we uiteindelijk de verschillende groepen bewoners en de uitkomsten aan beleidsmakers die op dit moment daadwerkelijk besluiten nemen over de (fysieke) herinrichting van de Banne-Noord, zodat het project niet alleen symbolisch is. Zo wordt najaar 2019 een van de ontwerpen uit DNB1 uitgevoerd als lichtobject in de openbare ruimte i.s. m. de Gemeente en Primo Exposure.

De Nieuwe Banne 5 – ‘Je wijk in game design’
September 2019 – januari 2020

Kunnen mobiele games en apps ingezet worden om favoriete plekken in de stad te documenteren en vorm te geven? Hoe kunnen games ingezet worden om (onzichtbare) verlangens, kennis en expertise van mensen zichtbaar te maken?

De openbare ruimte als game voor kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders die zich aanpast aan behoeftes, expertises en bouwplannen. Een interactief lab samen met studenten van de HKU: Games & interaction and Minor ‘Healthy Living Environment challenge’ (tutors HKU Lotte Vergouwen en Tim Bosje). De uitwerking kan een game zijn, maar ook een app met een kaartspel of installatie. Hierbij worden participanten deels ontwerper en deels programmeur. Eigenlijk mede-experts qua inrichting, onderhoud en beheer van hun leefruimte. Doelstelling van het project is om de expertise van ouders en opvoeders te vertalen naar ideeën voor herinrichting van de openbare ruimte, en (dus) een creatief gesprek hierover te stimuleren tussen deze deelnemers en ambtenaren. Ook is het een vorm die overblijft als het traject klaar is, en die potentieel kan worden doorontwikkelde en uitgewerkt.

De Nieuwe Banne 4 – ‘Superwijk’
Mei – juli 2019

Een participatief project, dat vertrekt vanuit de (probleem-)analyse en eigen ervaring van kinderen van de publieke ruimte in de Banne naar hun creatieve oplossingen en eigen visievorming binnen het Groen, Licht en Speelveld. Dit maken we samen met jonge scholieren van basisschool De Vier Windstreken, hun ouders, Stichting Wijsneus en Gemeente Amsterdam (projectteam Banne-Noord. Met gastlessen van Nisa als expert/ontwerper en Carve Architecten Amsterdam. Video (10 min) en trailer door Ivonne Zijp. Voor de podcast in samenwerking met ouders/verzorgers, Suzanne Bakker, Mischa Woutersen en Jurrien van Rheenen, klik hier

Het traject is ontworpen om kinderen en hun ouders te betrekken bij het participatief stedenbouwkundig ontwerp in hun buurt en op te leiden als ontwerpers van hun eigen publieke ruimte. Onderliggende gedachte is via deze participatiemethoden bestaande verlangens en expertise over de wijk bloot te leggen, actief burgerschap vanaf jonge leeftijd te stimuleren en kindvriendelijke steden te ontwikkelen.

 

De Nieuwe Banne 3 – ‘Wijkwerkers’
Mei – juli 2018
Wie werken er in de Banne? Wat zijn hun routes, en waar kruisen die elkaar? In dit programma maken we de kennis en routines zichtbaar van de mensen die dagelijks werken aan het onderhoud van de openbare ruimte: het groen, de straten en stoepen, het afval etc. Dit werk gebeurt vaak anoniem, in samenwerking met performance-collectief MOHA geven we een gezicht aan dit werk en deze werkers. De speciale kennis die ze door hun werk hebben verkregen wordt visueel bijeengebracht in de vorm van een sociale en fysieke kaart van de Banne. Dit is een co-productie met Over het IJ Festival, presentaties en tours juli 2018.

De Nieuwe Banne 2 – ‘Pioniers’
Januari – april 2018
De Rietwijker, Parlevinker 9, Amsterdam-Noord

Het tweede deelproject Pioniers draait om persoonlijke verhalen, cultuurhistorie, erfgoed en architectuur. We verkennen de verwachtingen en verlangens die de eerste bewoners, bouwers en beleidsmakers hadden, toen de wijk in de jaren ‘70 ontworpen, gebouwd en bewoond werd – en vooral wat daarvan geworden is. In hoeverre zijn de ideeen werkelijkheid geworden? Zijn de idealen met de tijd veranderd? En wat als we het allemaal over zouden mogen doen? Dit project geven we vorm met ‘eerste bewoners’, vrijwilligers van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord en kinderen van het eerste deelproject in een documentaire en interactieve talkshow.

De Nieuwe Banne 1 – ‘Kinderen aan de macht: Utopie en andere b(r)ouwsels’
September – december 2017

Educatie-programma voor het basisonderwijs, genaamd Utopie, dat filosofie met beeldende kunst en theater verbindt. Doel is om kinderen spelenderwijs te laten nadenken over een duurzame en maakbare wijk, waarin eigen regels gelden en gebruiken. Als vertrekpunt geldt hun eigen leefomgeving, De Banne en het centrale plein de Parlevinker en leert de deelnemer te denken vanuit een Superheld. Alles is mogelijk.

Vanuit de ontwerpen met verfrissende inzichten en innovatieve oplossingen van de jonge experts bouwen we gezamenlijk een Superheldenstad dat geheel op zichzelf staat en zelfvoorzienend is. De workshop wordt begeleid en ondersteund door kunstenaars, grafisch vormgevers en theatermakers. Het eindresultaat wordt gepresenteerd in een speciale editie van De Wereld Draait Noord, waarin we samen een visuele reis maken door deze stad met zijn verhalen.

De Nieuwe Banne is een traject vanuit de Theaterstraat van Merel Noorlander en Arthur Kneepkens. Net als de wijk zelf, kan het alleen bestaan door samen te werken met bewoners, bestuurders en wijkwerkes als Anneke, Armand, Bas, Bonny Alberts, Brian, Ceylin, Clifton, Daniëlle, Frank, Geert, Guus, Hedi, Heidi, James, Jarno, Jordi, Henk, Kees, Klas, Koos, Marina, Mert, Michel, Mike, Murat, Nassim, Nisa, Paul, Raymond, Safea, Saskia, Süeda, Timbit, Tugrul, mevrouw Bouwmeester. En makers als Saadia Bouzelmad, Jurrien van Rheenen, Mirjam van Dijk, Anouke de Groot, Diederik Vane, Nina Karim van Oort, Mitchell van Ommeren, Nic Roex, Alice Pons, Olivia Reschofsky, Zsófia Paczolay, Mischa Woutersen, Suzanne Bakker, Ivonne Zijp e.a.

Geproduceerd door de Theaterstraat. Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, Van Eesteren-Flunck & van Lohuizen Stichting, Over het IJ Festival, Stichting Huibert van Saane, Prins Bernhard Cultuurfonds.