News

Orakel x Trendbeheer

Orakel Manifestatie op Trendbeheer: ‘Orakel(ig) goed gecureerd door Merel Noorlander en Arjen Lancel, met een mooie verscheidenheid aan kunstenaars en een randprogramma om je vingers bij af te likken …’ https://trendbeheer.com/2018/11/08/orakel-arti-et-amicitiae/ Met dank aan Najiba Brakkee.
Read More

Mini Museumnacht Orakel

De afsluitende finissage van de Museumnacht Manifestatie ‘Orakel’ met (video)installaties, performances en live muziek. Concept en samenstelling: Merel Noorlander en Arjen Lancel. Live performances: Domenique Himmelsbach de Vries, Marieke Coppens en Haian Arshied i.s.m. Tchelet Pearl Weisstub.
Live band: Bloem de Wilde de Ligny (UK)
Live DJ-set: Miss Whips (rock & roll baby!) (UK) Orakel is ontstaan vanuit de urgente behoefte om onze visies op de interrelatie tussen mens, natuur en niet-menselijk dieren te herzien. Vertaald en aangereikt vanuit de beeldende kunst in combinatie met technologie, (empirische) wetenschap en hedendaagse alchemie. De orakels zijn méér dan toekomstvoorspellers: ze reageren niet alleen op de kanteling in het denken, maar verwezenlijken de maatschappelijke veranderingen zelf. (more…)
Read More

Orakel x Artist Talks

ORAKEL – ARTIST TALK EN TOUR
PEI-YING LIN EN ARNE HENDRIKS Een avond met gastsprekers Pei-Ying Lin (de Waag) en Arne Hendriks (The Incredible Shrinking Man). Beide kunstenaars speculeren in hun werk over de toekomst, op de grens van biologie, life sciences, kunst en design. Allen als instrument, leidraad en vertrekpunt voor het vormen van nieuwe inzichten. De kunstenaars laten een wervelende samenstelling van experimentele inzichten zien, maar ook de worsteling met de paradoxale combinatie van samenhang en diversiteit in het heden. Aansluitend op de artist-talks en vraaggesprekken, een alles-wat-je-wilde-weten-over-het- verhaal-achter-de-Manifestatie-tour door samenstellers Merel Noorlander en Arjen Lancel. Renée Hartog (politicoloog en voorzitter Sociëteitscommissie van Arti) zal deze avond modereren. (more…)
Read More

Orakel x filosofische avond

ORAKEL – FILOSOFISCHE AVOND EN ARTIST TALK
EVA MEIJER, THIJS DE ZEEUW en CLARA SAITO Een avond met gastsprekers Eva Meijer (filosoof), Thijs de Zeeuw (landschapsarchitect Artis) en Clara Saito (kunstenaar). Er is een grote ontwikkeling in het huidige empirisch onderzoek naar niet-menselijke dieren-talen, waarin geheugen, en vormen van cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven niet alleen voor de mens op gaan, maar ook veelvuldig aanwezig is bij niet-menselijke dieren. Veel jonge kunstenaars onderzoeken in hun werk nieuwe vormen van politieke interactie en uitgangspunt voor het denken over nieuwe vormen van co-existentie met niet menselijke dieren. Alle bekeken vanuit de diversiteit waarin dieren spreken en handelen i.p.v. hen te benaderen als een homogene groep, met als doel een …
Read More

SAM x Stadslab#2

Aanstaande woensdag en vrijdag presenteren we ons onderzoek naar gentrification in Amsterdam Noord, gegoten in SAM (Sociaal Artistiek Museum). Samen met 3 bijzondere makers in een avondvullend programma: Met gentrificatie – en de rol van kunst in dit proces – als uitgangspunt onderzoeken Arthur Kneepkens (Theaterstraat) en Merel Noorlander de haalbaarheid én wenselijkheid van de oprichting van een nieuw museum: SAM, Sociaal-Artistiek Museum, verknoopt met het sociale weefsel van Amsterdam-Noord. Ze spraken Amsterdamse bewoners, kunstenaars, ambtenaren en politici over het licht provocatieve voorstel een nieuwe kunstinstelling op te richten. De verschillende wensen, verlangens, verwachtingen en al dan niet haalbare idealen brengen ze tijdens STADSLAB #2 in beeld. Het traject zal voortzetten in een jaarprogramma vanuit Theaterstraat i.s.m. diverse partners. (more…)
Read More