De Nieuwe Banne 4 – Superwijk

Superwijk is een sociaal artistiek participatietraject, dat vertrekt vanuit de eigen ervaring van kinderen van de publieke ruimte in de Banne naar hun creatieve oplossingen en eigen visievorming binnen het Groen, Licht en Speelveld. De uitkomsten van dit project worden door ons vertaald naar concrete voorstellen voor de inrichting van de Banne-Noord.

Concept en samenstelling door Merel Noorlander en Arthur Kneepkens, in samenwerking met jonge deelnemers van OBS De Vier Windstreken (groep 5 t/m 8), ouders/verzorgers, stichting Wijsneus, Gemeente Amsterdam. Met gastlessen van Nisa (ontwerper diamantlamp DNB1) en Carve Architecten Amsterdam. Podcast en interviews Jurrien van Rheenen, Mischa Woutersen, Suzanne Bakker, Jasper Schonewille. Video Ivonne Zijp, TI:ME:LAB.

De Nieuwe Banne 4  ‘Superwijk’

Graag nodigen we je uit voor de slotontmoeting van het vierde deeltraject ‘Superwijk’ van ‘De Nieuwe Banne’:

04 juli om 15:30 uur – 16.30 uur
De Rietwijker, Parlevinker 9, Amsterdam-Noord

De Nieuwe Banne 4 – Superwijk is een vervolg op De Nieuwe Banne 1 – Utopie en andere B(r)ouwsels. In dit traject van 8 weken  kijken we naar de ‘publieke ruimte tussen school en thuis’: de speelplekken, de paden en wegen en de verlichting. Ontworpen door jonge bewoners en experts van hun leefomgeving in de Banne Amsterdam Noord. 

Documentaire, interviews en een kijkje achter de schermen door Yvonne Zijp – TI:ME:LAB, op uitnodiging van initiatoren Arthur Kneepkens en Merel Noorlander.

Participatief traject

Het traject is ontworpen om kinderen en hun ouders te betrekken bij het participatief stedenbouwkundig ontwerp in hun buurt en op te leiden als ontwerpers van hun eigen publieke ruimte. Hierbij werken we samen met diverse collega’s in het veld als architecten, lichtontwerpers en gemeente Amsterdam. Onderliggende gedachte is via deze participatiemethoden bestaande verlangens en expertise over de wijk bloot te leggen, actief burgerschap vanaf jonge leeftijd te stimuleren en kindvriendelijke steden te ontwikkelen. Hierbij onderzoeken we samen met een breed netwerk hoe social art en participatie het effectiefst kunnen worden ingezet, gecombineerd en betrokken binnen ruimtelijke ordening en stadsplanning, voorbij gebaande paden, denk- en werkwijzen.

Podcast

We interviewden vijf ouders en verzorgers over hun ervaringen in de wijk Banne Buiksloot in Amsterdam-Noord in een podcast. Hun kinderen deden mee aan het project De Nieuwe Banne 4: De Superwijk en beide partijen zijn experts in het gebruik van de publieke ruimte. Zij recreëren in de route tussen thuis en school. Wat zijn hun ervaringen, verlangens en wensen?

Voor de podcast, luister hier

 

De Nieuwe Banne is een meerjarentraject en onderzoek naar de ontmoeting tussen kunst, lokale democratie, stedenbouw, architectuur, social design, wensen en belangen. Hierbij werken we met diverse doelgroepen; kinderen, jongeren, eerste bewoners (‘Pioniers’), wijkwerkers, en ouders & opvoeders. Elk deelproject wordt afgesloten met een speciale editie van de theatrale talkshow De Wereld Draait Noord in de Rietwijker, waar de uitkomsten per traject worden gepresenteerd. De uitkomst varieert van installaties tot documentaires, podcasts tot tours in de wijk met performances. Momenteel bereiden we het 5e deelproject voor i.s.m de HKU, een virtuele game voor de wijk, waarvan we in het najaar van 2019 de resultaten zullen delen.

De aanleiding voor het project was een ontmoeting met een ambtenaar en zijn prille plannen voor herinrichting van de openbare ruimte van de Banne-Noord. Wij geloven dat daarvoor al heel veel (creatieve) expertise in de wijk aanwezig is. In de vorm van een educatief cultuur- en erfgoedprogramma doen we hier onderzoek naar en koppelen we uiteindelijk de verschillende groepen bewoners en de uitkomsten aan beleidsmakers die op dit moment daadwerkelijk besluiten nemen over de (fysieke) herinrichting van de Banne-Noord, zodat het project niet alleen symbolisch is. Zo wordt najaar 2019 een van de ontwerpen uit DNB1 uitgevoerd als lichtobject in de openbare ruimte i.s. m. de Gemeente Amsterdam.

Long documentary of Superwijk, interviews and behind the scenes (PM me with interest)