SAM performance

SAM x CAWA

28 maart aanvang 17.00 uur

OT301, Overtoom 301, 1054 HW Amsterdam

Op 28 februari zetten we ons onderzoek vanuit SAM wederom uiteen tijdens het 10-jarig bestaan van CAWA in OT301 (Broedplaats op de Overtoom). Hierbij zal de wethouder, ambtenaren, gemeenteraadsleden, broedplaatsen en broedplaatsontwikkelaars, de leden van de CAWA, etc. aanwezig zijn en wordt het nieuwe magazine van CAWA gelanceerd.

SAM – Arthur Kneepkens (Theaterstraat) en Merel Noorlander belichten de werking en voorziene en onvoorziene effecten van gentrificatie samen met bewoners, lokale organisaties en kunstinstellingen in het meerjaren-traject genaamd SAM. Hierbij staat een onderzoek centraal naar de haalbaarheid én wenselijkheid van een nieuw Sociaal-Artistiek Museum dat zich verknoopt met de lokale cultuur, en het sociale en artistieke weefsel van Amsterdam-Noord. Het onderzoek wordt bezield door bewoners uit de buurt samen met de lokale, nationale en internationale vernieuwers in het veld van de ‘Social Art.’ De verschillende wensen, verlangens, verwachtingen en al dan niet haalbare idealen rondom dit speculatieve en provocatieve voorstel brengen we in kaart in een serie van performances, workshops, installaties en interventies.

Het concept werd ontwikkeld in opdracht van Frascati voor het Stadslab #2: De Onvertelde Stad, en deed reeds onderzoek in de Banne, Amsterdam Noord. Vertrekpunt was de vraag: Zijn kunstenaars en kunstinstellingen in Amsterdam-Noord tegen wil en dank mede verantwoordelijk voor de gentrificatie in dit stadsdeel? En zo ja: is dat erg, wat kan anders, en hoe dan? De initiatiefnemers, beeldend kunstenaar/programmamaker Merel Noorlander en theatermaker/programmeur Arthur Kneepkens, reflecteren hiermee indirect hun eigen praktijk en verantwoordelijkheid in Amsterdam-Noord. De pitch performance die voor Frascati was ontwikkeld, is daarna hernomen bij het 10-jarig bestaan van de CAWA en tourt verder op uitnodiging.